RTG

 • Przychodnia Weterynaryjna Trzaskacz Vet
  ul. Piotrkowska 60, Wola Moszczenicka

 • Diagnostyka obrazowa RTG

  Nasza przychodnia wyposażona jest w nowoczesny aparat cyfrowej radiografii bezpośredniej. Badanie RTG w medycynie weterynaryjnej jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostyki obrazowej. Pozwala ono diagnozować zmiany w obrębie kości, stawów i tkanek miękkich.

  Badanie RTG jest szczególnie przydatne w diagnostyce chorób układu kostnego m.in. złamań kości, zwichnięć, dysplazji stawów oraz w szybkiej diagnostyce pourazowej. W naszej przychodni wykonujemy również zdjęcia przeglądowe RTG, aby ujawnić np. zmiany nowotworowe, ciało obce w przewodzie pokarmowym, kamienie w pęcherzu moczowym lub policzyć liczbę płodów (szczeniąt i kociąt) przed terminem porodu.

 • Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko

  Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowy aparat rentgenowski. Pracownia rentgenowska, w której to urządzenie jest stosowane, została uruchomiona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o środowiskową i indywidualną dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium. Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.